Tematyka zajęć w poszczególnych szkołach:

I. Szkoła Podstawowa nr I w Ożarowie Mazowieckim
(klasy I-III)

1. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

2. Warsztaty/laboratoria "Mały badacz"

II. Szkola Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
(klasy IV-VIII)

1. Inicjatywność i przedsiębiorczość

2. Kompetencje informatyczne

3. Laboratorium "Jestem badaczem"

4. Watsztaty edukacyjne "Młody inżynier"

III. Szkoła Podstawowa w Płochocinie

1. Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

2. Zajęcia matematyczne

3. Zajęcia informatyczne

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

5. Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik

IV. Szkoła Podstawowa w Pruszkowie nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 10

1. Zajęcia przyrodnicze dydaktyczno-wyrównawcze

2. Kółka zainteresowań matematyczno-przyrodnicze

3. Kółka zainteresowań z technologii informacyjno komunikacyjnych

4. Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik

 

 

 

Copyright (c)2017 Zapraszamy!