Główne założenia projektu


Celem projektu "Chętni na eksperymenty" jest rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności koniecznych na rynku pracy u uczniów szkół podstawowych z Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego i Płochocina. 

Projekt przyczyni sie również do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju eksperymentalnych metod nauczania, lepszego ukierunkowania uczniów i wykorzystania ich naturalnego potencjału. W projekcie weźmie udział 1530 ucznów z 10 szkół podstawowych.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne


Copyright (c)2017 Zapraszamy!